Söker du svar eller hjälp i en juridisk fråga? I så fall har du hittat rätt. På Advokatbyrån El Ghazzi löser vi ditt problem. Våra verksamhetsområden står nedan.
Du kan känna dig trygg med att vi på Advokatbyrån El Ghazzi följer riktlinjer för god advokatsed. Det innebär att vi följer advokatsamfundets bestämmelser för hur en advokatbyrå ska drivas och skötas, om advokatens arvode, om förhållandet till motpart och domstol samt frågor om jäv.

ADVOKAT KHALIL EL GHAZZI

Tele: 073-62 43 111
E-post: khalil@elghazzi.se

BITR. JURIST MILAD RABIEI

Tele: 076-30 61 678
E-post: milad@elghazzi.se

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Brottmål

Offentlig försvarare
Privat försvarare
Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn

Familjerätt

Vårdnad
Barns boende
Umgänge

Migration

Asyl
Anknytning
Arbetstillstånd
FörvarMedborgarskap

Förmögenhetsrätt

Avtalsrätt
Fordringsrätt


Socialrätt

LVU (lag om vård av unga)
LVM (lag om vård av missbrukare)
LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård
LRV (lag om rättspsykiatrisk vård)
LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

VÅRA KONTOR
Malmö                               Lund 
Kalendegatan 18         Prästavägen 12
211 35 Malmö                 224 80 Lund
040-30 34 00   046-550 50

Telefontider:
må–fr: 09.00–16.00
lör: stängt
sön: stängt

KONTAKTA OSS VIA E-POST: INFO@ELGHAZZI.SE

Kostnad

I samband med rättslig rådgivning kan du vara berättigad till antingen rättsskydd eller rättshjälp. Det innebär att du kan få hjälp med hela eller delar utav kostnaden. När du söker rättslig rådgivning hos oss hjälper vi dig med din ansökan. Kontakta oss för mer information.

Information om Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd 

Konsumenter som är missnöjda med en advokattjänst ska vända sig skriftligen till advokaten för att diskutera frågan och för att uppnå en lösning i samförstånd. Om det inte går att nå en samförståndslösning kan den som är konsument vända sig till advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Mer information om detta hittar du på advokatsamfundets hemsida.